Vladimir + Hiemstra
Wat biedt Vladimir + Hiemstra de kunstenaar?
Onze dienstverlening maakt het voor een kunstenaar eenvoudiger zich te concentreren op de creatie van zijn of haar werk. We zorgen er niet alleen voor dat het gerealiseerde werk onder de aandacht komt van potentiële kopers. Zo gewenst financieren we ook vooraf de materialen die nodig zijn om een werk te creëren. En op het moment dat de kunstenaar zijn werk echt ‘af vindt’ en daarmee geschikt om via Vladimir + Hiemstra een weg te vinden naar een koper, betalen wij altijd een voorschot. Ongeacht of we op dat moment een klant hebben of niet.

Door ons betaalde materialen en voorschotten worden verrekend op het moment dat een werk verkocht is. Voor deze dienstverlening houdt Vladimir + Hiemstra een percentage van de opbrengst in zodra een werk verkocht is. Dat percentage is niet hoger dan gebruikelijk wanneer een werk via een galerie een weg naar een koper vindt. Alleen doet Vladimir + Hiemstra daarvoor beduidend meer!

Om succesvol te kunnen blijven opereren is Vladimir + Hiemstra selectief in de keuze van de kunst die zij aanbiedt. Of iets geschikt is om via onze dienstverlening verkocht te worden is snel te beoordelen. We nodigen je dan ook graag uit om allereerst via email enkele foto’s van recent werk te sturen. Je krijgt altijd antwoord. Willen we vervolgens kennismaken, dan maken we een afspraak om je werk nader te bekijken en te beslissen of we het willen toevoegen aan ons aanbod. Vanzelfsprekend wordt de verkoopprijs gezamenlijk vastgesteld.